0

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế :
+ Sứ mệnh . Sứ mệnh của Mai Linh là tạo các giải pháp được chuyên biệt hóa , đóng gói an toàn tối ưu với chi phí thấp nhật đem lại hiệu qủa cho khách hàng
+ Giá trị cốt lõi . 1 đổi mới . Thế giới không ngừng vận động môi trường kinh doanh cũng liên tục thay đổi , khj đứng lại nghĩa là lùi lại phía sau , sự đổi mới giúp chúng tôi luôn tiến về phía trước , nắm bắt và chủ động với những xu hướng phát triển của thị trường để thích nghi và thành công